Изпрати
 

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 31.12.2023г.

Консолидиран Финансов Отчет за Четвъртото Тримесечие на 2023 година

Тримесечен Консолидиран Отчет за Изпълнението на Задълженията по Облигационната Емисия към 30.09.2023г.

Консолидиран Финансов Отчет за Третото Тримесечие на 2023 година

Консолидиран Финансов Отчет за Второто Тримесечие на 2023 година

Консолидиран Финансов Отчет за Първото Тримесечие на 2023 година

Годишен консолидиран Финансов Отчет за 2022 година

Консолидиран Финансов Отчет за Четвъртото Тримесечие на 2022 година

Консолидиран Финансов Отчет за Третото Тримесечие на 2022 година

Консолидиран Финансов Отчет за Второто Тримесечие на 2022 година

Консолидиран Финансов Отчет за Първо Тримесечие на 2022г.

Годишен Kонсолидиран Финансов Отчет за 2021 година

Консолидиран Финансов Отчет за Третото Тримесечие на 2021г година

Консолидиран Финансов Отчет за Второто Тримесечие на 2021 година

Консолидиран Финансов Отчет за Първо Тримесечие на 2021 година

Консолидиран Годишен Финансов Отчет за 2020 година