Изпрати
 

Новини

19.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014
15.08.2018
Придобиване на недвижими имоти
26.06.2018
Допълнително споразумение

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация