Изпрати
 

Новини

23.12.2016
Изпълнение на задължение във връзка с придобиване на недвижим имот
23.10.2016
"Актив Пропъртис" АДСИЦ представи сайта на Панорама Житница
10.10.2016
Сключване на договор за кредит с "Юробанк България" АД

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация