Изпрати
 

Новини

21.04.2021
Уведомление във връзка чл.17 от Регламент 596 на ЕС
05.03.2021
Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите
05.03.2021
Нов директор за връзка с инвеститорите

Портфейл

Проект №5
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация