Изпрати
 

Новини

26.06.2018
Допълнително споразумение
25.09.2017
Погасяване на кредит
15.06.2017
Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация