Изпрати
 

Новини

07.02.2019
„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване
31.10.2018
Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството
29.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация