Изпрати
 

Новини

01.07.2020
Уведомление относно публикуване на отчет за първо шестмесечие на 2020 г.
29.06.2020
Решение на ОСА за разпределяне на дивидент
15.06.2020
Уведомление за липса на кворум на ОСА на "Актив Пропъртис" АДСИЦ от 12.06.2020г.

Портфейл

Проект №5
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация