Изпрати
 

Новини

25.09.2017
Погасяване на кредит
15.06.2017
Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите
01.06.2017
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация