Изпрати
 

Новини

17.05.2019
"Актив Пропъртис"АДСИЦ придоби право на собственост
09.05.2019
Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
15.04.2019
"Актив Пропъртис"АДСИЦ продаде недвижим имот

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация