Изпрати
 

Новини

21.06.2019
Уведомление по чл.19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014
12.06.2019
На 12.06.2019 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите
17.05.2019
"Актив Пропъртис"АДСИЦ придоби право на собственост

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация