Изпрати
 

Новини

17.12.2020
Обявена покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
06.11.2020
Ред и условия за изплащане на дивидента за 2019 г.
23.10.2020
Промяна в акционерния състав на Дружеството

Портфейл

Проект №5
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация