Изпрати
 

Новини

05.03.2021
Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите
05.03.2021
Нов директор за връзка с инвеститорите
05.02.2021
Нови членове СД

Портфейл

Проект №5
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация