Изпрати
 

Водене на счетоводната дейност

Тази дейност се осъществява от Актив Сървисиз” ЕООД. В задълженията на обслужващото дружество влизат следните счетоводни услуги: воденето на счетоводна и друга отчетност, и кореспонденция на Дружеството; предоставяне на финансови консултации във връзка с дейността на Дружеството и действащата нормативна уредба.