Изпрати
 

Новини

15.06.2017
Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите
01.06.2017
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014
13.03.2017
„Актив Пропъртис” АДСИЦ част от официалните индекси на БФБ – BG REIT и BGBX40

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация