Изпрати
 

Новини

14.03.2019
Стартиране нотариални сделки Житница
07.02.2019
„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване
31.10.2018
Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Портфейл

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Борсова информация