Изпрати
 

Портфейл

Портфейл

Проект №2

Проект №2

Административно – производствена сграда, гр. Пловдив...

Проект №3

Проект №3

Терени отредени за складови площи, с. Крумово, в близост до летище Пловдив...

Проект №4

Проект №4

Дворни места в регулация, гр. Пловдив, парк „Отдих и култура", с обща площ от...

Проект №5

Проект №5

Земеделска земя, ПЪРВА ЛИНИЯ в месността АЛЕПУ, в плана на земеразделяне на Созопол...

Проект №6

Проект №6
„Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс ...

Проект №7

Проект №7

Общежитие „Добре дошли", находящо се в гр. Плевен, представляващо ...

1 2