Изпрати
 

Новини

Новини

15.08.2018
Придобиване на недвижими имоти

Придобиване на недвижими имоти

На 15.08.2018 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ сключи нотариален акт за покупко-продажба ...
26.06.2018
Допълнително споразумение

Допълнително споразумение

На 26.06.2018 г. между "Актив Пропъртис"АДСИЦ и „Юробанк България“ АД бе сключено Допълнително споразумение ...
25.09.2017
Погасяване на кредит

Погасяване на кредит

На 21.09.2017 г. "Актив Пропъртис"АДСИЦ погаси предсрочно и изцяло ...
15.06.2017
Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 ...
01.06.2017
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното: ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26