Изпрати
 

Новини

Новини

31.10.2018
Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление от 31.10.2018 г. за разкриване на дялово участие ...
29.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...
29.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...
24.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...
19.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 27