Изпрати
 

Новини

Новини

20.07.2023
Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации

19.06.2023
Ред и условия за изплащане на дивидент на акционери без подсметки

Ред и условия за изплащане на дивидент на акционери без подсметки

21.04.2021
Уведомление във връзка чл.17 от Регламент 596 на ЕС

Уведомление във връзка чл.17 от Регламент 596 на ЕС

05.03.2021
Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите

Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите

Преслав Живков бе назначен за новия Директор за връзки с инвеститорите на Актив Пропъртиц АДСИЦ.
05.03.2021
Нов директор за връзка с инвеститорите

Нов директор за връзка с инвеститорите

Нов директор за връзка с инвеститорите

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34