Изпрати
 

Новини

Новини

14.03.2019
Стартиране нотариални сделки Житница

Стартиране нотариални сделки Житница

След получаването на Разрешение за ползване (акт 16) на сграда „Панорама Житница“ ...
07.02.2019
„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване

В съответствие с чл. 17, пар. 1 от Регламент ЕС 596/2014 ...
31.10.2018
Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление от 31.10.2018 г. за разкриване на дялово участие ...
29.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...
29.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28