Изпрати
 

Новини

Новини

21.04.2021
Уведомление във връзка чл.17 от Регламент 596 на ЕС

Уведомление във връзка чл.17 от Регламент 596 на ЕС

05.03.2021
Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите

Назначаване на нов Директор за връзка с инвеститорите

Преслав Живков бе назначен за новия Директор за връзки с инвеститорите на Актив Пропъртиц АДСИЦ.
05.03.2021
Нов директор за връзка с инвеститорите

Нов директор за връзка с инвеститорите

Нов директор за връзка с инвеститорите
05.02.2021
Нови членове СД

Нови членове СД

Нови членове на съвета на директорите и Изпълнителен директор
17.12.2020
Обявена покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Обявена покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

На 17.12.2020 г. беше обявена покана за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, с ЕИК 115869689, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34