Изпрати
 

Покана и Писмени Материали за Редовдно Годишно Общо Събрание на Акционерите на "Актив Пропъртис" за 2024 година

Покана за Свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите 2024

Протокол от проведено Общо Събрание на Облигационерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ 04.10.2023г.

Покана за Свикване на Извънредно Общо Събрание на Облигационерите

Протокол от Годишно Общо Събрание на Акционерите 28.06.2023г.

Актуализирана Покана и Материали за Общо Събрание на Акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ 2023

Покана за Свикване на Годишно Общо Събрание на Акционерите за 2023г.

Уведомление "Актив Пропъртис" АДСИЦ за свикване на ОСА

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите 28.04.2023г.

Покана за Свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите 2022

Протокол от Непроведено Извънредно Общо Събрание на Акционерите 31.01.2023г.

Покана за Свикване на Общо Събрание на Акционерите 31.01.2023г.

Актуализирана Покана и Материали за Общо Събрание на Акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Покана за Свикване на Общо Събрание на Акционерите 2022

Материали за общи събрания