Изпрати
 

Акционерна структура

Считано към 31.12.2014 г. 203 лица / 159 физически лица и 44 юридически лица / са акционери в капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ. Фрий-флоутът в края на 2014 г. е 59.90%. Акционери с над 5% от капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ са както следва:

 

  • Тринити Пропъртис ЕООД – 28,50 %       
  • Сиенит ООД – 5,89%      
  • Адванс Инвест АД – 5,71%