Изпрати
 

Информационна агенция

 „Актив Пропъртис“ АДСИЦ има сключен договор за ползване на платформата „Бюлетин“ на „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, с електронен адрес: www.investor.bg/bulletin/,  в качеството му на информационна агенция или друга медия по чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор.