Изпрати
 

Одитор

Независимият финансов одит на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се извършва от “ЕКУС” ООД. Дружеството е регистрирано одиторско предприятие, номер 042 от списъка на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Отговорен одитор е г-жа Страшилова, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008.

 

Основна дейност на дружеството е: одит, счетоводни услуги и консултации, данъчни и финансови консултации, правни консултации и услуги, както и други дейности разрешени от Българските закони. Съдружници в дружеството са дипломирани експерт-счетоводители и юрист, с голям професионален опит в различни области на икономиката.