Изпрати
 

Портфейл

Проект №5

Описание:

Актив Пропъртис” АДСИЦ е разработил мащабен проект за Комплекс от Многофункционални сгради в гр. София с обща разгърната застроена площ от 92097 кв.м. Комплексът е разположен върху два съседни Урегулирани поземлени имота ( УПИ II и УПИ III ) с обща площ от 10112 кв. м. с лице на бул. Цариградско Шосе, местност НПЗ „Изток-Къро”, на разстояние от 3,5 км. от  летище София и в непосредствена близост до The Mall, Carrefour и новоизграждащата се сграда на NOVOTEL. Проектът е одобрен на фаза Технически проект от Направление Архитектура и Градоустройство към Столична община и е дело на Архитектурно бюро А и А Архитекти ООД , а проджект мениджмънта е извършен от Lindner Immobilien Management EOOD.

Многофункционалната срада в УПИ ІІ

В УПИ ІІ проектирана Многофункционална сграда с обща РЗП от 85467 кв.м., предназначена за: отдаване под наем на офисни площи клас А според международните стандарти; отдаване под наем на търговски площи, складове и заведения за хранене, подземни паркинги за посетители и служители. Сградата е изключително подходяща за централен офис на банка или друга голяма институция. Състои се от Високо тяло (А) и Ниско тяло (В и С), общи партерни нива, един полуподземен етаж и три подземни етажа. С височина от 100 метра и общо 26 надземни нива, Високото тяло се откроява категорично в силуета на най-оживения Софийски булевард. Ниското тяло има общо 8 надземни нива и възможност за самостоятелно фукциониране. Във високото тяло (А) са проектирани общо 22 офисни етажа над партерните нива (от етаж 3 до етаж 24 вкл.) с обща площ 35000 кв.м. В ниското тяло (B и С) са проектирани общо 4 офисни етажа на над партерните нива (от етаж 3 до етаж 6 вкл.) с обща площ 8000 кв.м. До етаж 6 включително, ниското тяло (B и С) е свързано с високото тяло А, като е създадена възможност за обединяване на офиснитe модули от различните тела. Площта на отделните офисни модули e от 36 до 3500 кв.м на един етаж.

Многофункционалната срада в УПИ ІІІ
В УПИ ІІ e проектирана Многофункционална сграда с обща РЗП от 6143 кв.м., предназначена за: отдаване под наем на офисни площи клас А според международните стандарти; отдаване под наем на търговски площи и складове, подземни паркинги за посетители и служители. Сградата се състои от 8 надземни и 4 подземни етажа. 

Технически Показатели:

УПИ II
Категория на обекта: II категория по чл.137 от ЗУТ
Застроена площ (ЗП): 5844 кв..м
Разгъната застроена площ (РЗП): 85467 кв.м
РЗП надземно: 57676 кв.м
Застроен обем: 331785 куб.м.
Площ УПИ: 7594 кв.м 

УПИ III
Категория на обекта: III категория по чл.137 от ЗУТ
Застроена площ (ЗП): 487 кв.м
Разгънта застроена площ (РЗП): 6143 кв.м
РЗП надземно: 2884 кв.м
Застроен обем: 23000 куб.м.
Площ УПИ: 824 кв.м