Изпрати
 

Портфейл

Проект №3

Описание: 13 дворни места и идеални части от дворни места в регулация, целите незастроени, които попадат в УПИ за Парк Отдих и култура”, по плана на Парк Отдих и култура”, гр. Пловдив, с обща площ от 85 009 кв.м.

 

Предназначение: Разработване на проект за резиденшъл комплекс с цел продажба.

 

Характеристики: Имотите се намират в източната част на гр. Пловдив. В района вече има новоизградени обекти – строителен хипермаркет „Алати”, Автоцентър на „Фолксваген”, „Техномаркет Европа”. В съседство се изгражда жилищен комплекс от затворен тип „Марица гардънс” върху площ от 40 дка. Имотите попадат в жилищна устройствена зона с малка височина, плътност и интензивност (Жм) с максимално допустими устройствени показатели: височина – до 10 м. кота корниз; плътност на застрояване - до 60%, Кинт 1,2, озеленени площи мин. 40%.