Изпрати
 

Новини

Увеличаване на инвестициите в АЛЕПУ

17.05.2007

 На 16.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижим имот с площ 10.509 дка, находящи се в местността АЛЕПУ по плана за земеразделяне на гр. Созопол. С тази покупка общата площ на притежаваните от Дружеството имоти в местността АЛЕПУ възлезе на 48.554 дка.