Изпрати
 

Новини

Погасяване на кредит

25.09.2017

На 21.09.2017 г. "Актив Пропъртис"АДСИЦ погаси предсрочно и изцяло предоставената от „Юробанк България“ АД кредитна линия в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева за финансиране стойността на дължимия ДДС, във връзка с извършени разходи за реконструкция и модернизация на единадесет етажна сграда – Общежитие, находяща се в гр. София, община Столична, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 21.