Изпрати
 

Новини

Обявена покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

17.12.2020
На 17.12.2020 г. беше обявена покана за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, с ЕИК 115869689, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет.2. Писмените материали са вече представени на надзорния орган, БФБ, Централен Депозитар, Общественост.
 
Писмените материали за събранието могат да бъдат открити и на интернет сайта на дружеството www.aktivproperties.com, както и да се получат на адреса на управление на дружеството: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.