Изпрати
 

Новини

Стартиране нотариални сделки Житница

14.03.2019

След получаването на Разрешение за ползване (акт 16) на сграда „Панорама Житница“ (административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Житница“ № 21), Дружеството уведомява, че считано от 14.03.2019 г. ще започне процедурата по поетапно сключване на договори в нотариална форма с купувачите за прехвърляне собствеността на самостоятелните обекти в сградата.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ ще продължи да представя напредъка под формата на обобщена информация за сключените нотариални сделки в междинните доклади на ръководството, представяни на тримесечна база.