Изпрати
 

Новини

„Актив Пропъртис" АДСИЦ с по-евтин кредитен ресурс

10.05.2007

На 09.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ и Обединена Българска Банка АД подписаха Анекси към съществуващите два договора за банкови кредити между страните, с които намалиха съществуващите лихви съответно с 4.00 и 3.75 пункта. Считано от 09.05.2007 год. дължимата лихва по кредитите е Euribor плюс надбавка от 2.75 пункта годишно.