Изпрати
 

Новини

"Актив Пропъртис"АДСИЦ продаде недвижим имот

15.04.2019

На 15.04.2019 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ продаде собствен недвижим имот, представляващ шоурум, както следва:

     · Шоурум с ЗП от 254,60 кв. м. и 2 паркоместа, намиращи се в Бизнес център „АКТИВ“, бул. „Цариградско шосе” № 101, София;

за сумата от: 510000 евро без ДДС.

С извършването на сделката не се преминава праг по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ или по чл. 114, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). В сделката не участват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.