Изпрати
 

Протокол от Непроведено Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 27.06.2022г.

Протокол от Непроведено Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 27.06.2022г.

Актуализирана Покана и Материали за Общо Събрание на Акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ

Покана за Свикване на Общо Събрание на Акционерите 2022

Материали за общи събрания