Изпрати
 

Новини

Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

15.06.2017

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искал да Ви уведомя, че на проведеното на 02.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите бяха одобрени предложените промени в Устава на Дружеството (съгласно Решение № 695-ДСИЦ от 10.05.2017 г. на КФН).

На следващо място досегашните членове на Съвета на директорите, бяха преизбрани за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 02.06.2022 г.

Тези обстоятелства, както и измененият Устав бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 14.06.2017 г. съгласно вписвания с № 20170614105153 (нов мандат) и № 20170614112628 (обявен Устав).