Изпрати
 

Акционерна структура

Считано към 31.12.2019 г. 196 лица / 149 физически лица и 47 юридически лица / са акционери в капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ. Фрий-флоутът в края на 2019 г. е 58.85%. Акционери с над 5% от капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ са както следва:

 

  • Тринити Пропъртис ЕООД – 28,50 %       
  • Павлекс-97 ЕООД – 7,63%      
  • Капман Асетс Мениджмънт АД – 5,02%