Изпрати
 

Акционерна структура

Считано към 31.12.2020 г. 94 лица / 59 физически лица и 35 юридически лица / са акционери в капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ. Фрий-флоутът в края на 2020 г. е 31.07%. Акционери с над 5% от капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ са както следва:

 

  • Велграф Асет Мениджмънт АД – 33,24 %  
  • 7 Q Financial Services Ltd - 9.06%      
  • Павлекс-97 ЕООД – 7,67%      
  • ПОК Съгласие АД - 6,97%
  • УПФ ЦКБ Сила - 6,97%
  • Капман Асетс Мениджмънт АД – 5,02%