Изпрати
 

Портфейл

Проект №1

Описание: МАГАЗИН №3 със застроена площ от 254,60 кв.м. с 3,145% идеални части от дворно място с площ 3030 кв.м.; ПАРКОМЯСТО №33 с площ от 18,90 кв.м с 0,180% идеални части от дворно място с площ 3030 кв.м.; ПАРКОМЯСТО №34 с площ от 37,17 кв.м. и 0,353% идеални части от дворно място с площ 3030 кв.м. находящи се в Бизнес Център „АКТИВ”, гр. София, бул. Цариградско шосе” №101.

Предназначение: Отдаване под наем.

Наемател: „Ремотех-М” ЕООД