Изпрати
 

Протокол от Общо Събрание на Акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ 15.01.2024г.

Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 12.07.2022г.

Протокол от Непроведено Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 27.06.2022г.

Протокол от Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 29.06.2021

Протоколи