Изпрати
 

Новини

Уведомление относно обратно изкупени акции

28.04.2016

С настоящото Ви информираме, че през м. Април 2016 Дружеството изкупи обратно 3700 собствени акции с номинал 9 лева, представляващи 0.168% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 8658 на БФБ – София АД, при средна цена BGN 2,34 лева за акция. Осъществените сделки са както следват:

 

дата

час

брой

цена

обща стойност

пазар

1

14.4.2016

10:11

1423

2,34

3 329,82 лв.

БФБ регулиран пазар

2

14.4.2016

10:11

1540

2,34

3 603,60 лв.

БФБ регулиран пазар

3

14.4.2016

10:11

737

2,34

1 724,58 лв.

БФБ регулиран пазар

 

Търговията с акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 05.06.2015 година.