Изпрати
 

Новини

Новини

09.05.2019
Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

Обявена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

На 09.05.2019 г. под №20190509153547 беше обявена покана за свикване и провеждане ...
15.04.2019
"Актив Пропъртис"АДСИЦ продаде недвижим имот

"Актив Пропъртис"АДСИЦ продаде недвижим имот

На 15.04.2019 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ продаде собствен недвижим имот, представляващ шоурум, както следва ...
14.03.2019
Стартиране нотариални сделки Житница

Стартиране нотариални сделки Житница

След получаването на Разрешение за ползване (акт 16) на сграда „Панорама Житница“ ...
07.02.2019
„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ получи Разрешение за ползване

В съответствие с чл. 17, пар. 1 от Регламент ЕС 596/2014 ...
31.10.2018
Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Уведомление за промяна в акционерния състав на Дружеството

Във връзка с постъпило до Дружеството уведомление от 31.10.2018 г. за разкриване на дялово участие ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 34