Изпрати
 

Новини

Новини

22.05.2015
Уведомление относно покупка на недвижим имот

Уведомление относно покупка на недвижим имот

На 22.05.2015 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор за покупка на ЕДИНАДЕСЕТ ЕТАЖНА СГРАДА – ОБЩЕЖИТИЕ ...
19.05.2015
Уведомление относно договор за кредит

Уведомление относно договор за кредит

На 18.05.2015 г. бе сключен Договор за стандартен кредит овърдрафт с „Инвестбанк“ АД ...
09.01.2015
Уведомление относно продажба на недвижим имот

Уведомление относно продажба на недвижим имот

На 08.01.2015 г. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ сключи договор за продажба на следния свой недвижим имот: УПИ ХХІV – за КОО в кв.46 по действащия план на гр.Свиленград, целият УПИ с площ от 2 749кв.м. ...
04.11.2014
Сключване на предварителен договор

Сключване на предварителен договор

На 03.11.2014г. в изпълнение на инвестиционната си програма в района на л-ще Пловдив, „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ сключи предварителен договор...
03.10.2014
Уведомление относно прекратяване на договор с ключов клиент

Уведомление относно прекратяване на договор с ключов клиент

Считано от 3 октомври 2014 г., „Актив Пропъртис” АДСИЦ прекрати договорните си отношения...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28