Изпрати
 

Новини

Новини

30.06.2015
Уведомление относно обратно изкупени акции

Уведомление относно обратно изкупени акции

С настоящото Ви информираме, че през м. Юни 2015 Дружеството изкупи обратно ...
25.06.2015
Уведомление относно получаване на депозитарни разписки

Уведомление относно получаване на депозитарни разписки

С настоящото уведомяваме акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с лични сметки ценни книжа, че могат да получат новите разписки ...
19.06.2015
Уведомление относно възстановяване на търговията с акции на Дружеството, считано от 22.06.2015г.

Уведомление относно възстановяване на търговията с акции на Дружеството, считано от 22.06.2015г.

Считано от 22.06.2015 г. се възстановява търговията с емисията акции, издадени от „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ-Пловдив ...
12.06.2015
Уведомление относно временно спиране на търговията с акции на дружеството

Уведомление относно временно спиране на търговията с акции на дружеството

На 05.06.2015 г. Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ реши да се увеличи номиналната стойност на акциите ...
29.05.2015
Уведомление относно покупка на недвижими имоти

Уведомление относно покупка на недвижими имоти

На 29.05.2015г. в изпълнение на инвестиционната си програма в района на л-ще Пловдив, „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ сключи окончателни договори за придобиване на следните имоти ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28