Изпрати
 

Новини

Новини

15.06.2017
Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

Вписване в ТР на промени в Устава и нов мандат на Съвета на директорите

На основание чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 ...
01.06.2017
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент 596/2014

В съответствие с чл. 19, пар. 3 от Регламент ЕС 596/2014 с настоящото уведомяваме за следното: ...
13.03.2017
„Актив Пропъртис” АДСИЦ част от официалните индекси на БФБ – BG REIT и BGBX40

„Актив Пропъртис” АДСИЦ част от официалните индекси на БФБ – BG REIT и BGBX40

Съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ по Протокол 11 от 06.03.2017 г., ...
23.12.2016
Изпълнение на задължение във връзка с придобиване на недвижим имот

Изпълнение на задължение във връзка с придобиване на недвижим имот

На 11.01.2016 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ придоби правото на собственост върху следния недвижим имот: ...
23.10.2016
"Актив Пропъртис" АДСИЦ представи сайта на Панорама Житница

"Актив Пропъртис" АДСИЦ представи сайта на Панорама Житница

Днес, 23.10.2016г,. "Актив Пропъртис " АДСИЦ представи сайта на новия си проект Панорама Житница.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28