Изпрати
 

Новини

Новини

22.06.2005
Решениe на Комисията за Финансов Надзор от 22 юни 2005 г.

Решениe на Комисията за Финансов Надзор от 22 юни 2005 г.

С Решение №404 - ИД от 22 юни 2005 г. Комисия за Финансов Надзор, реши: Вписва емисия от 150 000 броя обикновени...
01.06.2005
Приключване на подписката за публично предлагане на 150000 акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

Приключване на подписката за публично предлагане на 150000 акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

С Рещение №3569 от 01.06.2005 г. на Пловдивски Окръжен Съд, бе вписано първоначалнота увеличение на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ от 500 000 лв...
12.05.2005
На 12.05.2005 г. успешно приключи публичното предлагане на емисията от 150 000 права за първоначално увеличаване на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ.

На 12.05.2005 г. успешно приключи публичното предлагане на емисията от 150 000 права за първоначално увеличаване на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ.

На 12.05.2005 г. успешно приключи публичното предлагане на емисията от 150 000 права за първоначално увеличаване на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ...
11.05.2005
На проведения днес аукцион за прадажба на 150000 права за първоначално увеличаване на капитала на "Актив Пропъртис" АДСИЦ, бяха изкупени 145356 права по средна цена от 49 стотинки за право.

На проведения днес аукцион за прадажба на 150000 права за първоначално увеличаване на капитала на "Актив Пропъртис" АДСИЦ, бяха изкупени 145356 права по средна цена от 49 стотинки за право.

На проведения днес аукцион за прадажба на 150000 права за първоначално увеличаване на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ, бяха изкупени 145356 права...
04.05.2005
Съобщение от БФБ София АД

Съобщение от БФБ София АД

Във връзка с публикация в ДВ. Бр. бр.38/03.05.2005 год., за първоначално увеличаване на капитала на „Актив Пропъртис" АДСИЦ-Пловдив, борсов код...

  1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28