Изпрати
 

Новини

Новини

17.05.2007
Увеличаване на инвестициите в АЛЕПУ

Увеличаване на инвестициите в АЛЕПУ

На 16.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижим имот с площ 10.509 дка, находящи се в местността АЛЕПУ по...
10.05.2007
„Актив Пропъртис" АДСИЦ с по-евтин кредитен ресурс

„Актив Пропъртис" АДСИЦ с по-евтин кредитен ресурс

На 09.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ и Обединена Българска Банка АД подписаха Анекси към съществуващите два договора за банкови кредити между...
25.04.2007
От 26.04.2007 г. се търгува новата емисия акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

От 26.04.2007 г. се търгува новата емисия акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 15/25.04.2007 год., е взето следното решение: Във връзка с Решение...
21.04.2007
Заявление за регистрация на последваща емисия акции

Заявление за регистрация на последваща емисия акции

„Актив Пропъртис" АДСИЦ е подало заявление за регистрация на последваща емисия акции, както следва: - Емитент: „Актив Пропъртис" АДСИЦ-Пловдив...
13.04.2007
Общо събрание на акционерите на 06.06.2007 г.

Общо събрание на акционерите на 06.06.2007 г.

На проведено заседание на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис" АДСИЦ от 12.04.2007 г. бе прието решение за свикване на ОСА, както следва:...

  1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34