Изпрати
 

Новини

Новини

07.06.2007
Реализация на инвестиционната програма

Реализация на инвестиционната програма

На 06.06.2007 г. „Актив Пропъртис" АДСИЦ в изпълнение на инвестиционната си програма придоби правото на собственост върху нови недвижими имоти в близост...

22.05.2007
Нова покупка в района на летище Пловдив

Нова покупка в района на летище Пловдив

На 21.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху нива с площ 5.033 дка, четвърта категория, находяща се в местността...
17.05.2007
Увеличаване на инвестициите в АЛЕПУ

Увеличаване на инвестициите в АЛЕПУ

На 16.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ придоби правото на собственост върху недвижим имот с площ 10.509 дка, находящи се в местността АЛЕПУ по...
10.05.2007
„Актив Пропъртис" АДСИЦ с по-евтин кредитен ресурс

„Актив Пропъртис" АДСИЦ с по-евтин кредитен ресурс

На 09.05.2007 год. „Актив Пропъртис" АДСИЦ и Обединена Българска Банка АД подписаха Анекси към съществуващите два договора за банкови кредити между...
25.04.2007
От 26.04.2007 г. се търгува новата емисия акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

От 26.04.2007 г. се търгува новата емисия акции на „Актив Пропъртис" АДСИЦ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 15/25.04.2007 год., е взето следното решение: Във връзка с Решение...

  1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34