Изпрати
 

Новини

Новини

24.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 ...
19.10.2018
Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014

В „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ постъпи уведомление по чл. 19, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014 ...
15.08.2018
Придобиване на недвижими имоти

Придобиване на недвижими имоти

На 15.08.2018 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ сключи нотариален акт за покупко-продажба ...
26.06.2018
Допълнително споразумение

Допълнително споразумение

На 26.06.2018 г. между "Актив Пропъртис"АДСИЦ и „Юробанк България“ АД бе сключено Допълнително споразумение ...
25.09.2017
Погасяване на кредит

Погасяване на кредит

На 21.09.2017 г. "Актив Пропъртис"АДСИЦ погаси предсрочно и изцяло ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28