Изпрати
 

Новини

Новини

15.12.2009
Уведомление за изтичане срок на договор с обслужващо дружество

Уведомление за изтичане срок на договор с обслужващо дружество

На 13.12.2009г. изтече срокът на договора между „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Ай Си Ем Проджектс” ЕООД, в качеството му на обслужващо дружество, по...
29.10.2009
Прекратяване наемни отношения с ключов клиент

Прекратяване наемни отношения с ключов клиент

На 28.10.2009 г. бе подписано споразумение между „Актив Пропъртис” АДСИЦ и „Мобексперт България” ЕООД, съгласно което по взаимно съгласие се прекратяват...
26.06.2009
Вписани в Търговския регистър промени в Устава

Вписани в Търговския регистър промени в Устава

На 24.06.2009 г. под № 20090624110740 в Търговския Регистър са вписани гласуваните на 22.06.2009г. на ОСА на „Актив Пропъртис” АДСИЦ промени в Устава ...
26.06.2009
Предоставяне право на строеж на 26.06.2009 г.

Предоставяне право на строеж на 26.06.2009 г.

На 26.06.2009 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ учреди в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД безвъзмезно право на строеж за построяването на...
22.06.2009
Решение на ОСА на  „Актив Пропъртис" АДСИЦ за разпределяне на дивидент за 2008г.

Решение на ОСА на „Актив Пропъртис" АДСИЦ за разпределяне на дивидент за 2008г.

На 22 юни 2009 г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, на което постъпиха 10 броя пълномощни за...

  1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 33 34