Изпрати
 

Новини

Новини

09.05.2012
Срок за предоставяне на документи за изплащане на дивидент на  чуждестранни лица, без удържане на данък

Срок за предоставяне на документи за изплащане на дивидент на чуждестранни лица, без удържане на данък

Във връзка с предстоящото изплащане на дивидента за 2011 г., правим следните уточнения: Чуждестранните акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, трябва да докажат, че са пенсионен фонд...
04.05.2012
Уведомление за дивидент, съгласно решение на ОСА

Уведомление за дивидент, съгласно решение на ОСА

На редовното Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, проведено на 4 май 2012 г. беше прието следното решение за изплащане на дивидент на акционерите...
26.01.2012
Уведомление вписване в Търговския Регистър назначението на нов управител в "Актив Сървисиз" ЕООД

Уведомление вписване в Търговския Регистър назначението на нов управител в "Актив Сървисиз" ЕООД

Търговският регистър при Агенцията по вписванията, е вписал промяната в управлението и представителството на „Актив Сървисиз” ЕООД...
09.01.2012
Назначаване на нов управител в „Актив Сървисиз” ЕООД

Назначаване на нов управител в „Актив Сървисиз” ЕООД

С решение от 09.01.2012г. на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, едноличен собственик на капитала „Актив Сървисиз” ЕООД...
13.08.2011
„Актив Прпопъртис” АДСИЦ отново е част от BG REIT

„Актив Прпопъртис” АДСИЦ отново е част от BG REIT

Съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ, считано от 19.09.2011г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ, борсов код 5AX, отново е член на официалния борсов индекс ...

  1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33 34