Изпрати
 

Новини

Новини

23.09.2013
Изплащане на инвестиционен кредит

Изплащане на инвестиционен кредит

„Актив Пропъртис” АДСИЦ погаси 7 годишен Инвестиционен кредит в размер на 400 000 евро към ОББ АД.
23.09.2013
Нова покупка в Парк „Отдих и Култура“, гр. Пловдив

Нова покупка в Парк „Отдих и Култура“, гр. Пловдив

На 20.09.2013г. “Актив Пропъртис” АДСИЦ придоби правото на собственост върху 6000/7936 идеални части от Поземлен имот...
18.03.2013
Уведомление на основание чл.27 от Наредба №2

Уведомление на основание чл.27 от Наредба №2

На основание чл.27, ал.1, т.2 и чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества...
17.10.2012
 Подновяване на наемни договори

Подновяване на наемни договори

„Актив Пропъртис” АДСИЦ подписа нов 5 годишен наемен договор с „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” ЕООД за обект Административно-производствена сграда, гр. Пловдив...
14.09.2012
„Актив Пропъртис” АДСИЦ част от официалните индекси на БФБ – BG REIT и BG40

„Актив Пропъртис” АДСИЦ част от официалните индекси на БФБ – BG REIT и BG40

Считано от 19.09.2012 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ влиза в официалния индекс на БФБ BG40...

  1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 33 34