Изпрати
 

Новини

Новини

17.09.2014
Прекратяване на договор с обслужващо дружество

Прекратяване на договор с обслужващо дружество

Със споразумение от 16.09.2014 г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ и „АКТИВ ПАРКИНГ” ООД, с ЕИК 203130143, прекратиха по взаимно съгласие...
15.09.2014
Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, извършена на 15.09.2014 г., бяха прехвърлени следните дружествени дялове...
22.07.2014
Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

С вписване № 20140721130624 по електронното дело на „АКТИВ ПАРКИНГ” ЕООД, с ЕИК 203130143, беше вписано прехвърлянето от...
16.07.2014
Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

Уведомление относно прехвърляне на дялове от дъщерно дружество

С договор за покупко-продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите, извършена на 15.07.2014 г., бяха прехвърлени следните дружествени дялове от капитала на „АКТИВ ПАРКИНГ” ЕООД...
07.07.2014
Уведомление относно учредяване на ново дъщерно обслужващо дружество

Уведомление относно учредяване на ново дъщерно обслужващо дружество

С вписване № 20140704133617 от 04.07.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „АКТИВ ПАРКИНГ” ЕООД, с ЕИК 203130143. Капиталът на дружеството е записан и изцяло внесен от „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ чрез описаната по-долу непарична вноска.

  1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 33 34