Изпрати
 

Новини

Новини

05.08.2011
Промени в наименованията на счетоводните статии в Отчет за паричните потоци, част от Междините финансови отчети

Промени в наименованията на счетоводните статии в Отчет за паричните потоци, част от Междините финансови отчети

Във връзка с получени Указания от страна на Комисията за Финансов Надзор, „Актив Пропъртис” АДСИЦ прави следните промени в наименованията на счетоводните статии в Отчет за паричните потоци...
18.07.2011
Национален кодекс за корпоративно управление

Национален кодекс за корпоративно управление

Считано от 15.07.2011 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ прие да спазва принципите на Националният кодекс за корпоративно управление...
30.05.2011
Нов уебсайт на Дружеството

Нов уебсайт на Дружеството

Считано от 30 май 2011 г., обновеният уебсайт на „Актив Пропъртис" АДСИЦ е достъпен на адреса на Дружеството: www.aktivproperties.com....
27.05.2011
Срок за предоставяне на документи за изплащане на дивидент на  чуждестранни лица, без удържане на данък

Срок за предоставяне на документи за изплащане на дивидент на чуждестранни лица, без удържане на данък

Във връзка с предстоящото изплащане на дивидента за 2010 г., правим следните уточнения: Чуждестранните акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, трябва да докажат, че са пенсионен фонд...
10.05.2011
Уведомление за дивидент, съгласно решение на ОСА от 10.05.2011 г.

Уведомление за дивидент, съгласно решение на ОСА от 10.05.2011 г.

На редовното Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис"; АДСИЦ, проведено на 10 май 2011 г. беше прието следното решение за изплащане на дивидент на акционерите...

  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 27 28