Изпрати
 

Новини

Новини

10.10.2016
Сключване на договор за кредит с "Юробанк България" АД

Сключване на договор за кредит с "Юробанк България" АД

На 07.10.2016 г. между "Актив Пропъртис" АДСИЦ и „Юробанк България“ АД бе сключен договор за кредит ...
28.04.2016
Уведомление относно обратно изкупени акции

Уведомление относно обратно изкупени акции

С настоящото Ви информираме, че през м. Април 2016 Дружеството изкупи обратно ...
11.01.2016
Уведомление относно придобиване на недвижим имот

Уведомление относно придобиване на недвижим имот

На 11.01.2016г. „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ придоби правото на собственост върху следния недвижим имот: ...
07.09.2015
Уведомление относно промени в официалния индекс на БФБ - BG REIT

Уведомление относно промени в официалния индекс на БФБ - BG REIT

Съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ по Протокол 37 от 03.09.2015 г., считано от 23.09.2015г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ, борсов код 5AX, отново е член ...
27.07.2015
Уведомление относно сключване на 5-годишен договор за наем

Уведомление относно сключване на 5-годишен договор за наем

Считано от 1 август 2015г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ отдава под наем шоурум ...

  1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 33 34