Изпрати
 

Новини

Нови членове СД

05.02.2021

На проведеното на 22.01.2021 г. извънредно Общо събрание на акционерите на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДЦИС, бе взето решение досегашните членове на Съвета на директорите:
- Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов, да бъдат освободени от длъжност и на тяхно място да бъдат назначени - Георги Илиев Налбантски,
Цветан Димитров Григоров и Илич Георгиев Цветков.

С решение на Съвета на директорите на Дружеството Георги Илиев Налбантски бе определен за изпълнителен член на Съвета на директорите на "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДЦИС.

Промените в представляващия и в състава на управителния орган бяха вписани по електронно дело на Дружеството в Търговския регистъра на 02.02.2021 г.