Изпрати
 

Новини

Срок за предоставяне на документи за изплащане на дивидент на чуждестранни лица, без удържане на данък

27.05.2011

Във връзка с предстоящото изплащане на дивидента за 2010 г., правим следните уточнения: Чуждестранните акционери на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, трябва да докажат, че са пенсионен фонд, компания от страна от ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП) или че страната им има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с България, за да не им бъде удържан 5% данък дивидент при източника.  Срокът за изпращане на удостоверителен документ е 20 юни 2011 г. След тази дата от „Актив Пропъртис” АДСИЦ ще изплатят нетната сума на дивидента (95%), а 5% ще постъпят в бюджета на България.