Изпрати
 

Контакти

Контакти

Адрес:
гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 101, ет. 4
тел. 02/9710707

факс: 02/9710705
е-mail: office@aktivproperties.com

гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2
тел. 032/604710


Лица за контакт:
Дилян Панев – Изпълнителен директор
е-mail: dpanev@aktivproperties.com

Силвия Тодорова - Директор „Връзки с инвеститорите”
е-mail: stodorova@aktivproperties.com

Задайте вашите въпроси: