Изпрати
 

Одитор

Независимият финансов одит на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ се извършва от Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 0771.