Изпрати
 

Новини

Уведомление относно промени в официалния индекс на БФБ - BG REIT

07.09.2015

Съгласно решение на Съвета на директорите на БФБ по Протокол 37 от 03.09.2015 г., считано от 23.09.2015г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ, борсов код 5AX, отново е член на официалния борсов индекс на дружествата със специална инвестиционна цел – BG REIT.

BG REIT e индекс, базиран на пазарната капитализация, коригирана с фрий-флоута и се състои от 7-те емисии обикновени акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута и най-висока медианна стойност на седмичния оборот за последните 6 месеца. Двата критерия имат еднаква тежест.